Öz-San şirketi olarak hedefimiz;

• VAKUM SİSTEMLERİ BAĞLANTI ELEMANLARI, SAVUNMA SANAYİNE YÖNELİK PARÇALARIN TALAŞLI İMALAT VE KAYNAKLI YÖNTEMİ İLE TASARIMI, ÜRETİMİ VE SATIŞI;

hizmetleri sunumu faaliyetleri konusunda kalite seviyesi yüksek, rekabet gücü kuvvetli bir işletme olmaktır.

TÜM BUNLARI YAPARKEN HER SENE, BİR ÖNCEKİ SENEYE GÖRE DAHA AZ KİRLİ VE GÜVENLİ BİR ÇEVREDE DAHA SAĞLIKLI PERSONELİYLE ÇALIŞMAYI HEDEFLER.

Bu hedefe ulaşmak;
• Ürettiğimiz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek, çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer insanların can ve mal güvenliğini korumak için gerekli her türlü önlemleri almak,
• Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek ve çalışanların bu faaliyetlere katılımını sağlamak,
• Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı,
• Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak,
• Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması,
• “Sürekli İyileşme” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması
• Kurmuş olduğumuz Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemi ile tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması,
• Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi
• Verdiğimiz hizmetlerin çevre ve iş sağlığı ve güvenliği etkilerini kamuoyuna duyurmak.
ile mümkündür.
    
ÇALIŞANLARI OLARAK BİZLER YUKARIDA BELİRTİLEN İLKELER IŞIĞINDA İŞİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMEYİ, İYİLEŞTİRMEYİ, KANUN, MEVZUAT VE DİĞER ŞARTLARA UYMAYI TAAHHÜT EDERİZ.